ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการใช้งาน
หน้านี้ระบุข้อตกลงและเงื่อนไข ในกรณีที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ โปรดอ่านหน้านี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการที่ระบุไว้ห้ามเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง
ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง คุณควรเยี่ยมชมหน้านี้อย่างต่อเนื่่อง เพื่อทบทวนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์และบริการ
แคร์ เบบี้  เเนะนำให้ชำระเงินที่ช่องทางชำระเงินของ แคร์ เบบี้ ตามยอดรวมที่กำหนดไว้ในสัญญาการขายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แคร์ เบบี้ จะจัดเตรียมสินค้าตามที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่จัดส่งตามที่คุณต้องการ

บัญชีผู้ใช้
หากคุณเลือกที่จะสร้างบัญชีกับ แคร์ เบบี้ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น คุณตกลงยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณหากมีและคุณจะไม่ขายโอนหรือกำหนดบัญชีของคุณหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้งาน คุณมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับของชื่อผู้ใช้และ  หรือรหัสผ่านที่คุณอาจมอบหมายให้หรือถูกเลือกเพื่อให้ผู้อื่นไม่สามารถเข้าถึงส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านของสมาชิกโดยใช้บัญชีของคุณและ หรือข้อมูลประจำตัว แคร์ เบบี้ ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจของตนเอง แต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อยกเลิกบัญชีของคุณและ หรือเพื่อ จำกัด การเข้าถึงของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด ระยะเวลา

โปรโมชั่น
แคร์ เบบี้ อาจเสนอโปรโมชั่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาที่กำหนด คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้เมื่อเข้าร่วมในโปรโมชันเหล่านี้ แคร์ เบบี้ อาจออกบัตรของขวัญที่สามารถแลกซื้อสินค้าออนไลน์ได้ การยอมรับบัตรกำนัลหมายความว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานแล้ว แคร์ เบบี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศบัตรกำนัลที่ใช้ในทางที่ผิด จะยังคงใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจเกี่ยวกับบัตรของขวัญเหล่านี้

ข้อจำกัดการรับผิดชอบ
เว็บไซต์นี้ให้บริการโดย แคร์ เบบี้ บนพื้นฐาน "ตามจริง" วัสดุอาจมีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ แคร์ เบบี้ ไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ หรือความตรงต่อเวลาของเนื้อหา หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เว็บไซต์และเนื้อหา การใช้เว็บไซต์และเนื้อหาเป็นความเสี่ยงของคุณเอง มีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา แคร์ เบบี้ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะทำงานโดยปราศจากข้อผิดพลาดหรือเว็บไซต์นี้และเซิร์ฟเวอร์ไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์และสินค้าอันตรายอื่น ๆ หากการใช้งานเว็บไซต์หรือวัสดุของคุณส่งผลให้ต้องการบริการหรือเปลี่ยนอุปกรณ์หรือข้อมูล แคร์ เบบี้ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้น

เว็บไซต์และเนื้อหามีให้ตาม
"ตามเกณฑ์" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ แคร์ เบบี้ และซัพพลายเออร์ของตนตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดรวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์การไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามและการรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ แคร์ เบบี้ และซัพพลายเออร์ไม่รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องความน่าเชื่อถือความสมบูรณ์หรือความตรงต่อเวลาของเนื้อหาบริการข้อความซอฟต์แวร์กราฟิกและลิงก์ในขอบเขตที่รายการวัสดุข้อกำหนดใด ๆ สำหรับอายุที่เหมาะสมของสินค้าที่เสนอขายบนเว็บไซต์นี้ข้อกำหนดดังกล่าวทั้งหมดจัดทำโดยผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวตามกฎหมายที่บังคับตามประกาศของข้อมูลดังกล่าวและไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบหรือทดสอบ โดย แคร์ เบบี้  จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อหรือผู้ใช้ปลายทางของสินค้าดังกล่าวสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการพึ่งพาข้อกำหนดสำหรับอายุที่เหมาะสมของสินค้าที่เสนอขายบนเว็บไซต์นี้ แคร์ เบบี้ ได้รับการแนะนำไม่ว่าจะมีการสูญเสียความเสียหายหรือความรับผิดใด ๆ หรือไม่ก็ตามความรับผิดของ แคร์เบบี้.คอม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ สำหรับการเรียกร้องภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิดสัญญา (รวมถึงการละเมิดการรับประกัน) หรือการละเมิด (รวมถึงความประมาทและความรับผิดอย่างเข้มงวด) ในกรณีใด ๆ ถึง แคร์เบบี้.คอม ภายใต้ข้อตกลงนี้การป้องกัน
โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องและระงับ แคร์ เบบี้ ที่ไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องความต้องการสาเหตุการกระทำการตัดสินความเสียหายการสูญเสียหนี้สินและค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการป้องกัน (รวมถึง ทนายความที่สมเหตุสมผลและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอื่น ๆ ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (1) คุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือกฎหมายกฎหรือข้อบังคับใด ๆ ; (2) การอ้างสิทธิ์ที่อิงจากการใช้เนื้อหาใด ๆ ของคุณบนเว็บไซต์นี้ หรือ (3) เนื้อหาใด ๆ ที่คุณอัพโหลดหรือผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเว็บไซต์นี้หรือส่งให้คุณทาง แคร์ เบบี้ คุณจะร่วมมืออย่างเต็มที่และมีเหตุผลตามที่ แคร์ เบบี้ ต้องการเพื่อป้องกันการเรียกร้องใด ๆ แคร์ เบบี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับการป้องกันและควบคุมเฉพาะเรื่องที่อาจมีการชดใช้ค่าเสียหายจากคุณและคุณจะไม่ได้รับการชดใช้ใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก แคร์ เบบี้

กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล
ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

บัญชีรายชื่อ
ในฐานะผู้ใช้คุณต้องรับผิดชอบต่อการสื่อสารของคุณเองและรับผิดชอบผลที่ตามมาจากการโพสต์คุณต้องไม่ทำสิ่งต่อไปนี้:โพสต์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์เว้นแต่ว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้โพสต์ โพสต์เนื้อหาที่เปิดเผยความลับทางการค้าเว้นแต่ว่าคุณเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของ โพสต์เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของผู้อื่นหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ของผู้อื่น โพสต์เนื้อหาที่ลามกอนาจารใส่ร้ายข่มขู่คุกคามล่วงละเมิดแสดงความเกลียดชังหรือทำให้ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ โพสต์ภาพทางเพศที่เนื้อหาโจ่งแจ้ง โพสต์โฆษณาหรือการเชิญชวนของธุรกิจ โพสต์จดหมายลูกโซ่หรือ หรือปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น แคร์ เบบี้ ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันความจริงความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของการสื่อสารใด ๆ ที่โพสต์โดยผู้ใช้รายอื่นหรือรับรองความคิดเห็นที่แสดงโดยผู้ใช้ คุณรับทราบว่าการพึ่งพาเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้รายอื่นจะเป็นความเสี่ยงของคุณเอง แคร์ เบบี้ ไม่คัดกรองการสื่อสารล่วงหน้าและจะไม่รับผิดชอบในการคัดกรองหรือตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ หากได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานการสื่อสารที่ถูกกล่าวหาว่าไม่สอดคล้องกับข้อตกลงนี้  อาจสอบสวนข้อกล่าวหาและพิจารณาด้วยความสุจริตใจและดุลยพินิจของตนว่าจะลบหรือขอให้ลบการสื่อสาร แคร์ เบบี้ ไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการไม่ปฏิบัติตามกิจกรรมดังกล่าว แคร์ เบบี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการขับไล่ผู้ใช้และป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ของพวกเขาต่อไปสำหรับการละเมิดข้อตกลงนี้หรือกฎหมายและสิทธิ์ในการลบการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมผิดกฎหมายหรือก่อกวน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ
เว็บไซต์มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม ลิงค์เหล่านี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณเท่านั้นและไม่เป็นการรับรองโดย แคร์ เบบี้ ของเนื้อหาในเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว แคร์ เบบี้ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยงและไม่ได้ทำการรับรองใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาในเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว หากคุณตัดสินใจเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยงคุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง

การอนุญาตสำหรับการเชื่อมโยงเว็บ
หากคุณเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แคร์ เบบี้  คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกได้เท่านั้นและลิงค์นั้นต้องเป็นข้อความธรรมดาเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก แคร์ เบบี้  ลิงค์ใด ๆ ดังกล่าวจะต้องไม่สร้างความเสียหายเจือจางหรือทำให้เสื่อมเสียความนิยมที่เกี่ยวข้องกับ แคร์ เบบี้  และ  หรือทรัพย์สินทางปัญญา แคร์ เบบี้  ใด ๆ และลิงก์นั้นอาจไม่สร้างลักษณะที่ผิดที่เว็บไซต์หรือองค์กรของคุณได้รับการสนับสนุนรับรองโดย บริษัท ในเครือหรือเกี่ยวข้อง กับ แคร์ เบบี้  แคร์ เบบี้  คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังแคร์ เบบี้ จากเว็บไซต์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารที่ส่งเสริมความรุนแรงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมตามดุลยพินิจของ แคร์เบบี้.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการยุติการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ใด ๆ หากต้องการขออนุญาตวางลิงก์จากเว็บไซต์ของคุณไปยังเว็บไซต์ แคร์ เบบี้ โปรดติดต่อเรา

การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข
แคร์ เบบี้  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์และข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

เรามีนโยบายการคืนสินค้า 7 วันสำหรับรายการอื่น ๆ ทั้งหมดยกเว้นผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลเช่นผ้าอ้อมผ้าเช็ดทำความสะอาดและครีม รายละเอียดที่ระบุด้านล่าง:
ผ้าอ้อมเด็ก, ผ้าเช็ดทำความสะอาดเด็ก, ผ้าอ้อมเด็ก / ผ้าอ้อม, ครีมผื่นผ้าอ้อม, ขวดและอุปกรณ์เสริม, ปั๊มนม, อาหารเด็กและตำราสำหรับทารก, อุปกรณ์สำหรับคุณแม่, เครื่องแต่งกายเด็ก, กรูมมิ่ง, สบู่, แชมพู & ครีมล้างร่างกาย การดูแลช่องปาก, Combo, สุขภาพและการดูแลเด็ก
จุกนมหลอกเด็ก, ยาและเครื่องวัดอุณหภูมิ, น้ำยาทำความสะอาดและผงซักฟอก, ไล่ยุงและดูแล, ฟันและจุกนม, เครื่องแต่งกายและเครื่องทำความร้อนภายใน, GiftCertificate, ชุดชั้นในคนท้อง, การดูแลส่วนบุคคลคลอดบุตร, แต่งหน้าและเครื่องสำอาง, อาหารเด็กและโภชนาการ
 

โปรดส่งคืนสินค้าที่คุณซือภายในบรรจุภัณฑ์เดิมพร้อมชิ้นส่วนและบัตรกำนัล พร้อมใบเสร็จรับเงินต้นฉบับเพื่อขอรับเงินคืน
 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์บรรจุอย่างถูกต้องเมื่อคุณส่งคืน โปรดทราบว่าหากคุณส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องไปยังฝ่ายบริการจัดส่งของเรา  เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย / ความเสียหาย / การโจรกรรมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในระหว่างการขนส่งหรืออื่น ๆ หากผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือทั้งหมดที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อที่ส่งคืนโดยใช้คูปองหรือข้อเสนอนั้นจะถูกส่งคืนรหัส / ข้อเสนอคูปองจะไม่สามารถใช้กับการสั่งซื้อได้อีกต่อไป ประโยชน์ของคูปอง / ข้อเสนอจะไม่รวมอยู่ในการคืนเงิน
 

หากผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอฟรีใด ๆ เช่นซื้อ 2 แถม 1 ฟรีหรือซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอจะต้องถูกส่งคืนเนื่องจากถูกซื้อเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอแบบกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อที่ร้านค้าเรา จะถูกส่งคืนที่ร้านค้าเราทางเว็บไซด์เท่านั้น 

 

CARE BABY STORE
โดยปกติจะตอบกลับภายในไม่กี่ชั่วโมง
How can Care Baby help you?
เริ่มแชท
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ